Informacje

Drukuj

MECZ IV LIGI QUICK MIX STRZELINIANKA - BIELAWIANKA  BIELAWA - GODZ. 15.00 STADION MIEJSKI

INTEGRACJA  POPRZEZ SPORT   AKTYWNIE ŻYĆ - ZDROWYM BYĆ  2009 - 2010

Pod tym hasłem Klub nasz  realizuje projekt  finansowany ze środków 

FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH.

Partnerem  projektu jest Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie ,

a beneficjentami  są dzieci i młodzież z terenu miasta,

gminy i powiatu strzelińskiego.